SPORTLOM OÜ - privaatsuspoliitika

Liisingutaotluse või kirja saatmisel kinnitab tellija, et on tutvunud veebilehe valgaautoaed.ee privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. SPORTLOM OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. SPORTLOM OÜ töötleb ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil järgmiseid isikuandmeid: kontaktisiku ees- ja perenimi, telefoninumber, elektronposti aadress ja liisingupakkumisega seotud andmed.

Isikuandmete vastutav töötleja on SPORTLOM OÜ.

Andmeid kasutatakse liisingupakkumise tegemiseks ja kontakti võtmiseks. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada kliendile teenust. SPORTLOM OÜ rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

SPORTLOM OÜ võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta valgaautoaed.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müüja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. Müüja kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kui tellija tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil valgamoto@gmail.com . Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Vaidluste lahendamine

Kui tellijal on veebilehe osas pretensioone, tuleb need saata e-maili aadressile valgamoto@gmail.com

Kui tellija ja SPORTLOM OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.